Tillbakakaka erbjuder processer, workshops och konceptutveckling.

Tillbakakaka erbjuder processer för hur organisationer kan skapa strukturer och förutsättningar för ett hållbart engagemang.

Vi riktar oss också till volontärer genom att erbjuda workshops där volontärerna blir inbjudna att ta ledarskap över sitt engagemang och skapa en medvetenhet kring vad det är som motiverar dem och vad de behöver för att göra sitt engagemang hållbart. 

Tillbakakaka riktar sig i största utsträckning till organisationer som arbetar för hållbarhet, mångfald, mänskliga rättigheter och som vill skapa en bättre värld.

FOTO: Elin Johansson Krantz

FOTO: Elin Johansson Krantz

Namnet Tillbakakaka kommer från en intervju Isabell hade med en volontärsamordnare, hon sa:

Det är dags för organisationerna att byta fokus. Hittills har volontärerna funnits där för organisationen, tillbakakaka, nu är det dags för organisationerna att finnas där för volontärerna
— Melina Bergström, Vi Unga

Tillbakakaka menar att om organisationen, eller den på organisationen som har ansvar för volontärerna, fokuserar på att skapa de bästa förutsättningarna för volontärernas arbete kommer de få ut mer av sina volontärer.

Volontärer är också experter när det kommer till vad volontärer behöver och vill ha, därför är det ett tips att låta dem vara involverade i att utforma organisationens tillvägagångssätt gentemot volontärerna. Detta är snabba effektiva sätt att skapa hållbart engagemang.

FOTO: Elin Johansson Krantz

Historia

Under hösten 2014 till våren 2015 utvecklade Isabell Hedling konceptet Tillbakakaka. Konceptet riktar sig till organisationer som har volontärer och som önskar skapa ett hållbart, långvarigt engagemang. 

Idag arbetar företaget Tillbakakaka med konceptet som grund och utvecklas ständigt utifrån efterfrågan. Tillbakakaka erbjuder också coaching.