Processen Tillbakakaka utforskar vi hur just er organisation kan utvecklas och skapa fler förutsättningar för hållbart engagemang. Processen designas efter organisationens behov och efterfrågan.

Tillbakakaka erbjuder olika typer av workshops för era volontärer. Till exempel idégenerering, implementering, kick-off, teambuilding, en start på ett hållbart engagemang.

Vi erbjuder också workshops för volontärsamordnare i hur de sätter upp strukturer för att skapa förutsättningar för hållbart engagemang.

Tillbakakaka erbjuder också workshop-paket, där ingår flertalet workshop utspritt över året/några år där en viktig del är återkoppling och uppföljning på vad som gjordes sist och hur det gick. Implementering och uppföljning är någonting många organisationer funderar över. Om deltagarna vet att återkoppling kommer komma ökar chanserna att implementeringen blir av. 

Kunskap är till för att spridas, därför erbjuder Tillbakakaka att komma ut till er organisation och prata om förutsättningarna för ett hållbart engagemang.

Tillbakakaka erbjuder också coaching till volontärsamordnare. 

Att skapa en VolontärFestival är en av Tillbakakakas drömmar. Det är en festival där flera organisationer gemensamt skapar en plattform för att uppmärksamma volontärernas arbete. Festivalen är tänkt att locka personer som vill börja engagera sig och de som idag är ideellt engagerade. Festivalen visar upp hur volontärarbete ser ut idag och vad det leder till, vilken skillnad det gör. Under festivalen erbjuds introduktioner till de olika organisationerna som finns med och arrangerar festivalen och olika vidareutbildningar/föreläsningar/workshops/diskussioner för de som redan är engagerade. På festivalen erbjuds också saker som bara är kul! så som musik, god mat och humor. 

En anna dröm är att skapa samordnar-frukostar för volontärsamordnare från olika organisationer att träffas och utbyta erfarenheter, drömmar, idéer och utforska hur de kan samarbeta mer.

Låter det här intressant? Vill du prata mer om det? Kontakta Isabell så kan vi prata mer! isabell.hedling@gmail.com