Kvinna till Kvinna var den första organisationen att testa konceptet Tillbakakaka. Vi skapade nya strukturer för Kvinna till Kvinnas arbete med sina volontärer och bjöd in till workshop för Informatörerna (Kvinna till Kvinnas volontärer) för att utforska ämnet

Volontärbyrån har tillsammans med Tillbakakaka bjudit in till frukostseminarium i ämnet hållbart engagemang och de har tillsammans utvecklat en text om hållbart engagemang där tre verktyg presenteras. 

Vi Unga har gett Tillbakakaka i uppdrag att utveckla deras teambuilding och ledarskapsutbildning Åvalådorna. 

SverigeFinska Ungdomsförbundet var deltagare i en idé- och implementerings workshop Tillbakakaka faciliterade. 

FOTO: Elin Johansson Krantz