tips:

Riv pyramiderna! av Jan Carlzon är en bok som på ett bra sätt presenterar ledarskap i ett för vissa nytt ljus. Boken ger exempel på olika typer av ledarskap och diskuterar skillnaden mellan en ledare och en chef.

Volontärbyrån är en organisation för volontärer och organisationer som arbetar med volontärer att mötas. De sammanställer också statistik, till exempel i Volontärbaromenter. De erbjuder också boken Att leda frivilliga i föreningslivet som är en mycket bra bok för alla som samordnar volontärer. 

Drivkraft: Den överraskande sanningen om vad som motiverar oss av Daniel H. Pink är en väldigt intressant och inspirerande bok om olika typer av motivation och när det kan vara bra att använda vilken.

Appreciative Inquiry, eller styrkebaserar teamutveckling som det översätts till på svenska, är en metod som jag kan rekommendera att undersöka.

PwC och FRII har tagit fram en rapport angående hur finansiering av ideella organisationer ser ut och var potensial finns för framtiden. http://www.pwc.se/sv/ideella/assets/finansiering-av-ideell-verksamhet-forutsattningar-verklighet-framtid.pdf

Foto: Elin Johansson Krantz

Foto: Elin Johansson Krantz